Vad kan IT i undervisningen göra som vi inte kunde göra tidigare? Svar: Massor! Digitala hjälpmedel fungerar som ett stöd och är ett utmärkt komplement till din vanliga undervisning. Elevernas engagemang ökar och genom att få tillträde till fler ytor och plattformar ökar kommunikationen. IT stimulerar, synliggör och ger ett ökat samarbete mellan elever. Det finns en mängd användbara appar, läs mer på Patricia Diaz blogg och se hennes presentation från en föreläsning här. Se också när ”Skolvärlden” möter henne och då hon berättar om hur hon förstärker den formativa bedömningen med digitala verktyg;

och se hennes länksamling till digitala verktyg här.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-forandrar-it-verktyg-undervisningen-1.181725

http://pedagog.stockholm.se/it-i-undervisningen/

https://pedagog.goteborg.se/artikel/digitalisering-praktiken-ak-f-6-program-1110-17/