Vi jobbar med problemlösning i alla moment vi gör i matematiken och som ett roligt verktyg använder vi oss bland annat av kängurumatte.

Kängurumatte – matematikens hopp?

Några frågor vi återkommer till att samtala kring när eleverna löst ett problem:
– Kontrollera att lösningen verkligen svarar mot frågan. Är det ett rimligt svar? Hur vet vi det?
– Påminner problemet om något annat problem vi har löst tidigare?
– Vilka kunskaper hade vi nytta av när vi löste problemet?
– Lärde vi oss något nytt av problemet?
Vi går också igenom de felaktiga svarsalternativen och resonera om varför dessa inte är riktiga. Det lär sig eleverna ofta mycket på.

Varje måndag läggs ett nytt känguruproblem ut och är en del av veckans matteläxa. Varje fredag eftermiddag samlas båda 1:orna för att tillsammans avslöja lösningen på både känguruproblemet och veckans ”Grej of the week”.