HT;

September: ”Förstå och använda tal” – Test 1 – Mcintosh, Alistair, Nationellt centrum för matematikundervisning (NCM)

November/December: Skolverkets bedömningsstöd -ht år 1

VT;

Februari: Diamant AG1

April/maj: Diamant AG2

April/maj: Skolverkets bedömningsstöd -vt år 1