Ofta när jag fick ett matteproblem som barn i skolan, så tyckte jag att det lät ungefär så här;

Om du har 10 päron och din kompis har 11 äpplen, hur många pannkakor får plats på taket? Svar: Lila, eftersom rymdvarelser inte har hatt på sig.

Hur ska jag kunna undvika att någon eller några av mina elever känner likadant som jag gjorde?

Jag tror starkt på att jag behöver ge mina elever 4 viktiga förutsättningar som inte jag fick;

1) MASSOR av träning på superviktiga tankestrategier för att främja snabba räkneoperationer i huvudet

2)  DJUP FÖRSTÅELSE för grundläggande taluppfattning

3) GENERALISERA elevernas kunskaper varje lektion, eller som vi i klassrummet säger; ”ANVÄND DIG AV DET DU REDAN VET!”

4) Ha PROBLEMLÖSNING SOM KÄRNA i undervisningen

På detta sätt hoppas jag att mina elever ska förstå att ALLT HÄNGER IHOP I MATEMATIKEN, matte är LÄTT och 10 päron+ 11 äpplen är 21 frukter.