• Carol Dweck, världsberömd psykolog, har under årtionden forskat om prestation och framgång.  Hon har skrivit boken ”Mindset – du blir vad du tänker”. Denna bok borde alla människor läsa, oavsett vad man jobbar med så har man nytta av denna kunskap. Dweck har efter 1000-tals undersökningar kunnat bevisa några framgångsfaktorer; Kraften i att tro att du kan bli bättre. Att se misslyckanden som något positivt som gör att du utvecklas. Att tycka om utmaningar och att gärna prova nytt. Dessa egenskaper beskriver  ett dynamiskt mindset. Om du tror att dina möjligheter till att utvecklas bestäms av dina gener och är oföränderliga, har du däremot ett statiskt mindset. Då vill du ofta undvika misslyckanden och söker ofta bekräftelse. För att ett statiskt mindset ska kunna förändras, krävs kunskap och rätt sorts beröm. Rätt sorts beröm är att ge barn beröm för sina ansträngningar. Inte för sina förmågor, som att tex säga ”vad smart du är”. ”Att berömma barns intelligens skadar deras motivation och deras prestationer. Det ger endast ett lyft för ögonblicket. Så fort de stöter på ett hinder går deras självkänsla upp i rök och deras motivation når botten. Om framgång betyder att de är smarta så betyder misslyckanden att de är dumma. Det är ett statiskt mindset”, menar Dweck. Hon höjer också en varningsflagg för att ge endimensionella skildringar av genier, som att Mozart enbart var ett underbarn och inte behövde anstränga sig. Tänk också på att det är också viktigt att vara specifik vid beröm. Säg inte bara ”vad bra! Vad fint!” Förtydliga vad som var bra och var inte rädd för att påpeka vad som behöver utvecklas. Då utvecklas ditt barn snabbare. Tänk feedforward! Många elever kommer till skolan och uppvisar ett från början dåligt självförtroende i matematik. Speciellt tjejer. Många har fått höra hemifrån att matte är svårt, och tänker ”jag är ingen matteperson”. OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) pekade i sin senaste granskningsrapport av den svenska skolan på att svenska elever inte anstränger sig lika mycket som elever i jämförbara länder. I Sverige finns det en högre andel elever som ger upp om de stöter på problem. Detta måste vi förändra med gemensamma krafter och gemensam kunskap. Vi måste också tydliggöra framgångsnycklarna för barnen, vad exakt de behöver för att lyckas inom varje område. Barnen behöver lära sig att arbeta tillsammans och lära av varandra. Se mer här;
  • Torkel Klingberg är en svensk läkare och professor i kognitiv neurovetenskap. Hans forskning har uppmärksammats stort inom forskarvärlden. Han fick bland annat 2011 års Göran Gustafsson pris  i medicin för sin forskning där han visar att träning kan påverka arbetsminnets kapacitet. Han är också författare till tre böcker; ”Den översvämmade hjärnan” (har utgivits på 7 språk), ”Den lärande hjärnan” och ”Hjärna, gener och jävlar anamma”. I den senare boken klargör Torkel varför kämparanda är en så viktig faktor för elevernas utveckling. Det som gör skillnad är ihärdighet – inte IQ. Tänk inte bra eller dålig i matte, tänk snabb eller långsam. En viktig faktor för utveckling att ha ”grit”, att vara ihärdig, visar en ny forskningsstudie som professor Torkel Klingberg gjort. Läs och se mer här; http://skolvarlden.se/webb-tv/torkel-klingberg-sa-tranar-du-dina-elever-till-battre-resultat
  • Torkel har varit med och utvecklat appen ”Vektor”som är baserad på forskning om arbetsminnesträning. Läs mer här; http://cognitionmatters.org/se/vektor/