VILKA ÄR VI?

Fröken Lina, jag som är stolt coach och PT på det här mattegymmet, är förstelärare på Noleredsskolan i Torslanda. Jag tycker, så här i vuxen ålder, att matematik är ett roligt och spännande ämne. Tvärtemot vad jag tyckte i hela min skolgång. Min ambition och förhoppning är att alla mina elever ska få upptäcka mycket tidigare än mig, att matte är kul och att själva utmaningen i att lära sig – är rolig och spännande. Jag är mycket intresserad av hjärnforskning när det kommer till inlärning, och tänker att utvecklingsmöjligheterna inom svensk traditionell undervisning har stor utvecklingspotential. Om vi börjar lägga mer tid på att träna elevernas hjärna på rätt sätt, så tror jag att vi kan nå nya höjder. Jag undervisar nu ett härligt gäng 1:or på Noleredskolan i Torslanda och jobbar med Mindset – tankens kraft – i matematiken. Vi arbetar utan mattebok i år 1 och eleverna använder istället sin I-pad som ett lärverktyg.  För att förtydliga att I-paden är just ett lärverktyg, kallar  vi I-paden för ”lärplattan”. Skolan har bland annat licens på ”Skolplus”, ett digitalt läromedel som vi tycker är bra. Vi använder oss även av bland annat ”Elevspel” och ”NOMP”.

VARFÖR ETT MATTEGYM?

Det här projektet med Webbstjärnan har ett flertal syften. Ett syfte  är att synliggöra lärandet i matematik för eleverna själva och för elevernas vårdnadshavare. När man får visa upp vad man lär sig genom att skriva och göra filmer så blir man blir delaktig i lärandet. Detta skapar ett intresse och en motivation. Jag har också under mina 18 år som lärare fått många frågor från frustrerade föräldrar som så gärna vill hjälpa sitt barn med läxor, men vet inte hur. Dagens sätt att lära, de strategier vi lärare använder i dagens undervisning, är relativt nya. Jag hoppas att webbplatsen kommer att vara till hjälp för föräldrar som behöver stöttning i hur man kan hjälpa sitt barn hemma i sin matematikutveckling och kunna få direkt hjälp med elevernas läxor. Detta genom att vi tillsammans i skolan skapar instruktionsfilmer i de olika områdena i matematiken.Ibland jag själv, och ibland eleverna tillsammans. Om en elev varit sjuk eller ledig, kan föräldrarna gå in under fliken ”Träningspass” och läsa sig till vad vi tränat på i skolan denna veckan. Det finns ibland länkar till videor och annat material som använts i undervisningen under veckan. Ett annat syfte är att försöka öka motivationen och kämparandan hos eleverna. Därför kommer vi att jobba mycket med Mindset i vår matematik, för att förhoppningsvis kunna stärka barnens självförtroende i matematik. Ett ytterligare syfte med denna webbplats är att eleverna ska ta viktiga steg i förståelsen för att ha ett källkritiskt förhållningssätt till det de  möter på nätet. Vi kommer genom Mattegymprojektet att lära oss mycket om upphovsrätt och vett och etikett på nätet. Det vore självklart också roligt  att kunna sprida goda idéer och inspiration till andra lärare, precis som jag ständigt och jämt hämtar idéer från andra.  Under ”Träningspass” lägger jag ut mina veckoplaneringar, så om någon annan lärare vill pröva att jobba utan mattebok i år 1, så finns det veckoplaneringar att inspireras av eller att sno rakt av här. Den största förhoppningen är att eleverna ska tycka detta arbetssätt med Webbstjärnan/Mattegymmet är väldigt roligt och engagerande, vilket i sin tur kan medföra att barnens intresse för matematik ökar,  vilket sen i sin tur kan medföra att eleverna lyckas väldigt bra med sina framtida matematikmål.

VAD SÄGER LÄROPLANEN?

Läroplanen revideras 2018 inom området digitalisering. Nu trycker man extra mycket på hur viktigt det är att elever måste utveckla förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. Elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster måste stärkas, och de behöver lära sig att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Vi lärare har i vårt uppdrag att stärka elevernas förmåga att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

HUR VI HAR ARBETAT MED UPPHOVSRÄTTEN OCH KÄLLOR

Vi har bland annat sett serien ”Hur vet du det?”  och ”Är det sant” från URskola. Vi har sett ”Hajen som blev viral” ur skolmaterialet ”Lilla Viralgranskaren”. När vi tittat på filmerna så har vi samtalat om dem. Vi har även gått igenom och samtalat om skolverkets sammanställning om ”Umgängesregler på nätet”.

VAD HAR VI LÄRT OSS?

När vi samtalar om i klassen vad vi lärt oss genom att ha den här bloggen, så svarar eleverna;

”Vi har lärt oss hur man skriver på nätet”. ”Vi har lärt oss hur man gör en film”. ”Vi har lärt oss om regler som finns på nätet”.  ”Det är roligt att ha en blogg”.

VARFÖR SKA VI VINNA WEBBSTJÄRNAN?

Eleverna tycker själva att vi är vinnare för att de är väldigt stolta över sitt mattegym. Det är roligt att visa upp för sina föräldrar om det vi gör i skolan. Speciellt om man har gjort en film eller skrivit en text så är det extra roligt. Några barn har berättat att deras föräldrar fått hjälp med att förstå hur vi lär matte i skolan, genom att titta på instruktionsfilmerna.