Fröken Lina, jag som är stolt coach och PT på det här mattegymmet, är förstelärare på Noleredsskolan i Torslanda. Jag tycker, så här i vuxen ålder, att matematik är ett roligt och spännande ämne. Tvärtemot vad jag tyckte i hela min skolgång. Min ambition och förhoppning är att alla mina elever ska få upptäcka mycket tidigare än mig, att matte är kul och att själva utmaningen i att lära sig – är rolig och spännande. Jag är mycket intresserad av hjärnforskning när det kommer till inlärning, och tänker att utvecklingsmöjligheterna inom svensk traditionell undervisning har stor utvecklingspotential. Om vi börjar lägga mer tid på att träna elevernas hjärna på rätt sätt, så tror jag att vi kan nå nya höjder. Jag undervisar nu ett härligt gäng 1:or på Noleredskolan i Torslanda och tänker börja  jobba strukturerat och regelbundet med Mindset i matematiken.

Det här projektet med Webbstjärnan har ett flertal syften. Ett syfte  är att synliggöra lärandet i matematik för eleverna själva och för elevernas vårdnadshavare. Jag har under mina 18 år som lärare fått många frågor från frustrerade föräldrar som så gärna vill hjälpa sitt barn med läxor, men vet inte hur. Dagens sätt att lära, de strategier vi lärare använder i dagens undervisning, är relativt nya. Jag hoppas att webbplatsen kommer att vara till hjälp för föräldrar som behöver stöttning i hur man kan hjälpa sitt barn hemma i sin matematikutveckling och kunna få direkt hjälp med elevernas läxor. Detta genom att vi tillsammans i skolan skapar instruktionsfilmer i de olika områdena i matematiken.Ibland jag själv, och ibland eleverna tillsammans. Om en elev varit sjuk eller ledig, kan föräldrarna gå in under fliken ”Träningspass” och läsa sig till vad vi tränat på i skolan denna veckan. Det finns ibland länkar till videor och annat material som använts i undervisningen under veckan. Ett annat syfte är att försöka öka motivationen och kämparandan hos eleverna. Därför kommer vi att jobba mycket med Mindset i vår matematik, för att förhoppningsvis kunna stärka barnens självförtroende i matematik. Ett ytterligare syfte med denna webbplats är att eleverna ska ta viktiga steg i förståelsen för att ha ett källkritiskt förhållningssätt till det de  möter på nätet. Vi kommer genom Mattegymprojektet att lära oss mycket om upphovsrätt och vett och etikett på nätet. Det vore självklart också roligt  att kunna sprida goda idéer och inspiration till andra lärare, precis som jag ständigt och jämt hämtar idéer från andra.  Under ”Träningspass” lägger jag ut mina veckoplaneringar, så om någon annan lärare vill pröva att jobba utan mattebok i år 1, så finns det detaljerade veckoplaneringar att inspireras av eller att sno rakt av här.

Den största förhoppningen är att eleverna ska tycka detta arbetssätt med Webbstjärnan/Mattegymmet är väldigt roligt och engagerande, vilket i sin tur kan medföra att barnens intresse för matematik ökar,  vilket sen i sin tur kan medföra att eleverna lyckas väldigt bra med sina framtida matematikmål.