V.18

Barnen jobbar vidare på sin egen nivå i deras arbetsscheman på lärplattan.

V.17

Vi övar oss på subtraktionsstrategierna ”Ta bort nästan allt” och ”Räkna upp”.

V.16

Vi tränar på de strategier vi övat på både i de uppkopierade arbetshäftena barnen har, samt genom att jobba i deras arbetsscheman på lärplattan.

V.15

Vi övar på ”10-tals-nedergång” – alltså en strategi för hur man kan tänka när man räknar tal som ex 12-4, 15-7, 14-6 osv. Vi backar först till 10 på tallinjen och backar sen resten, det som är kvar. Ex 13-5 ; Först 13-3 och sen 10-2. Vi repeterar talfamiljer och att använda dem i höga tal. Ex om man vet att 5+3=8, så använder man sig av det när man ska räkna 85+3. Vet man att 9-6= 3, så använder man sig av det när man ska räkna 99-6.  Vi repeterar också ”dubblor” och ”nästan dubblor”. Ex på dubblor är 6+6=12 och 7+7=14. Vi använder oss av det när vi ska räkna ”nästan dubblor” som tex 6+7. Om man vet att 6+6=12 så måste 6+7 bli 1 mer än 12. Om man vet att 7+7=14, så måste 7+8 vara 1 mer än 14. Barnen jobbar på sina arbetsscheman på lärplattan.

V.14   PÅSKLOV!

V.13

Påskmatte! Vi löser massor av problemlösningar med påsktema och repeterar att ”använda sig av det man redan vet”.

V.12

Vi tränar på att ”använda sig av det man redan vet”. Att se sambanden i matematiken är en av de viktigaste guldnycklarna till framgång. Vet man att 5+3=8, så vet man att 15+3=18, att 25+3=28, att 65+3=68, att 95+3=98. Vet man att         9-3=6, så vet man att 19-3=16, att 29-3=26, att 59-3=56, att 99-3=96.

V.11

Vi tränar addition med ental och tiotal. Vi fortsätter att öva på öppna utsagor.

V.10

Vår fantastiska VFU-student Hanna tillverkar mattefunktionslådor med barnen. Hur de fungerar kan man se på de instruktionsfilmer som hon spelat in med eleverna. De ligger som vanligt i sidopanelen på hem-sidan. Vi repeterar även jämna och udda tal. Vi repeterar begreppen hälften och dubbelt samt 10-skutt både framåt och bakåt på tallinjen.

V.9

Vi övar på ”hemliga tal”, alltså ett förstadie till ekvationer. Vad är det hemliga talet? Eleverna ska vänja sig vid att inte bara möta tal som ser ut  4+3=__. De måste bli lika säkra på att se svaret om det står  4+__=7     eller __+3=7.  Ibland är det hemliga talet en tom plats, efter hand kommer det hemliga talet vara ett x. Framgångsnyckeln i detta är att ha förståelse för likhetstecknets betydelse. Likhetstecknet betyder att det ska vara LIKA MYCKET PÅ BÅDA SIDOR OM LIKHETSTECKNET. Om ert barn har svårt för detta, utgå alltid från likhetstecknet i alla beräkningar.  Hur mycket finns på den sidan av likhetstecknet som vi vet? Då innebär det att det ska finnas lika mycket på den andra sidan, även om det är fler tal.

V.8

Jag läser ”Sagan om taxen Minus” och lägger tillhörande bilder, tal och symboler till sagan under dokumentkameran. Alla barn får i uppgift att göra en problemlösningsuppgift i subtraktion på ett papper. Den ska innehålla bild, text och symboler. Vi jobbar på precis samma sätt denna vecka som v. 6, fast med problemlösningstal i subtraktion.

V.7  SPORTLOV

V.6

Vi samtalar kring viktiga strategier för att lyckas med att lösa en problemlösningsuppgift. Jag läser ”Sagan om lilla Plus” och lägger tillhörande bilder, tal och symboler till sagan under dokumentkameran. Jag visar sen två exempel på problemuppgifter i dokumentkameran. Den ena är en ofullständigt gjord problemuppgift där någon uppgift saknas för att lösa den,  dessutom lite slarvigt gjord med en bild som inte passar till textuppgiften. Det andre exemplet är en fullständigt gjord problemlösningsuppgift, tydlig med en bild som hjälper till att lösa problemet. Jag ställer en öppen fråga till eleverna och ber dem fundera en stund på vad som skiljer dem åt och vilken de tycker är bäst gjord och lättast att lösa. Vi samtalar sen kring vad som är viktigt i en problemlösningsuppgift.

Alla barn får i uppgift att göra en problemlösningsuppgift i addition på ett papper. Den ska innehålla bild, text och symboler. De får samarbeta 2 och 2. Vi jobbar vidare med problemlösningsuppgifterna eleverna gjort under veckan. Detta blir ett mycket bra tillfälle till formativ bedömning. Barnen ger varandra först kamratbedömning, feedback; vad är bra redan? Och feedforward; vad kan göras bättre och tydligare? Sen ges eleverna tid att förbättra. Sen blir det feedback och feedforward från mig, individuellt. För de som behöver ges återigen tid till förbättring. Varje utkast sparas som dokumentation. Alla som vill kommer att få läsa och visa upp sin färdigbearbetade problemlösningsuppgift i dokumentkameran och få en rungande applåd!

Läxan denna vecka sträcker sig över sportlovet – ett häfte med alla talkamrater i talområdet 1-10 ska automatiseras. I häftet finns även vissa begrepp vi använder som mattenycklar, som ”dubblor”, ”nästan dubblor”, ”hel hand” mm.

V. 5

Vi fortsätter att träna 10-talsövergångar och tränar färdighetsträning i olika mattehäften och på lärplattan. Veckans läxa blir träning på 10-talsövergångar.

V.4

I matematiken fortsätter vi att träna 10-tal och 1-tal. Vi övar på 10-hopp i både addition och subtraktion. Vi tränar på 10-talsövergångar och tallinjer. Veckans läxa handlar just om tallinjer och barnen ska skriva in vilka tal som fattas i de tomma rutorna.  Vi tittar på ”Livet i mattelandet” på ”Tiotalsövergång” och ”Positionssystemet”. 

V.3

Den magiska 10-högen och vad den kan användas till. Vi måste alla hjälpas åt att räkna alla plockisar i en mattelåda. Först uppskattar vi hur många vi tror att det är. Sen pratar vi om hur vi ska göra detta på lättast sätt. Lägga dem i 7-högar? 8-högar? Nej, 10-högar så klart. Alla hjälps åt att bygga ihop magiska 10-högar och samlar dem jämte varandra. Vi räknar in alla tillsammans och kommer till 982 st! Det blir många bra samtal om 100-tal, 10-tal och 1-tal. ”Jag har bara 4 plockisar kvar. Har någon 6 st kvar så vi kan göra ett 10-tal till?” Med hjälp av Skolplus superpedagogiska hjälpmedel så övar vi gång på gång på 100-tal, 10-tal och 1-tal tillsammans på clevertouchen.

Det är nu vi börjar på allvar att bygga vidare på barnens grundkunskaper om talen 0-10. Det är den viktigaste mattenyckeln som barnen måste lära sig – att generalisera och kunna se sambanden i mattematiken – att ”använda sig av det man redan vet”. Vi tar upp massor av exempel. Det är nu som all höstens träning om talkompisarna kommer till användning och barnen kan börja förstå varför det är så otroligt viktigt att ha automatiserat dem. Om man vet att 3+4=7, så vet man att genom att generalisera att 30+40=70. Om man vet att 8-5=3, så vet man att 80-30=50. Om man vet att 6+3=9, så vet man att 16+3=19. Om man vet att    7-3=4, så vet man att 17-3=14. Om inte ert barn ännu har automatiserat talkompisarna i talområdet 0-10 så är det den bästa mattepresent ni kan ge dem att öva in det med dem. Det kommer att vara avgörande för hur bra de kommer att lyckas med sin matematikförståelse och matematikutveckling.

Jag berättar om de flera syftena med bloggen (läs om dessa på ”Om-sidan”). Jag berättar dessutom att vi genom  bloggen är med i en tävling, där vi kan vinna både ära och pengar till klasskassan.

Varje elev får varsin fin skrivbok. Denna ska heta ”Min matteskattkista”. Här i ska vi samla goda prestationer, goda känslor, ”hjälpande tankar”, vardagliga glädjeämnen och magiska ögonblick. En mindset-bok helt enkelt. Vi sätter också fram ”Svarta lådan” i klassrummet. Denna är till för att kunna lägga i icke hjälpande tankar och distraherande tvivel på oss själva och vår förmåga. Att skriva ner dem på en lapp och lägga ner dem i svarta lådan kan hjälpa till att få bort dem från huvudet och ge plats till hjälpande, stärkande tankar i stället.

På fredagen inviger vi mattegymmet på riktigt och  firar med att hurra över Mattegymmet tillsammans med en stärkande träningsdrink!

V. 2

Denna vecka är det äntligen INVIGNING AV MATTEGYMMET! Jag berättar att jag har ett mattegym och visar bloggen för eleverna. Jag berättar att man kan bli medlem i mitt mattegym alldeles gratis och visar medlemskortet. På baksidan av kortet finns Mattegymmets 6 framgångsnycklar och dessa är kopplade till tankens kraft – Mindset. Vi går igenom noga vad dessa meningar betyder och tar många praktiska exempel på vad de betyder och exempel på vad de inte betyder. Jag berättar att vi varje vecka ska dokumentera våra träningspass i vår blogg med texter, bilder och videor. Några elever ska filma och lägga ut veckans instruktionsvideo på bloggen. Några elever dokumenterar i text och med bild på bloggen vad vi jobbat med under veckan eller tidigare i år 1. Detta kommer nu göras varje vecka på ett rullande schema i klassen. Alla barn som vill bli medlemmar får skriva på sitt medlemskort vilket de sen ska få tillbaka inplastade och fina. Alla barn får i läxa att ta hem medlemskortet och gå igenom reglerna med sina föräldrar.

På Skolplus övar vi ”prick till prick 10-tal”, ”addition utan övergång 0-20” och ”dubblor upp till 10+10”.

2017

V.47-51

Vi jobbar med appen ”Vektor”. Eleverna jobbar enskilt med detta i 30 minuter/dag. De loggas sedan ut automatiskt.

De elever som behöver arbetar då med ”sifferboken” vilket är ett häfte i A5 med repetition på talområdet 0-10. När barnen är klara med häftet får barnen reflektera och göra en självbedömning av om de känner att de behärskar de områden som tränats under hösten och i häftet. De kryssar i det som de behärskar av följande;

Jag kan att det finns tio olika siffror.  Jag kan säga vad alla siffror heter.  Jag kan skriva alla siffror.  Jag kan skriva siffrorna åt rätt håll.  Jag kan visa varje tal upp till tio med mina händer.  Jag kan räkna till tio i rätt ordning.  Jag kan visa varje siffras värde.  Jag kan dela upp talen ett till tio på olika sätt.  Jag kan visa siffran som ordningstal.  Jag kan säga talens grannar upp till tio.  Jag kan säga alla jämna tal upp till tio.  Jag kan säga alla udda tal upp till tio.

Barnen får sen tillfälle till individuell återkoppling från mig där vi tillsammans samtalar kring barnets egen reflektion och min bedömning av vad barnet kan. Vi justerar tillsammans det som behövs.

De elever som behärskar talområdet 0-10 jobbar vidare med häftet med uppgifter i talområdet 11-20.

V.46

Vi tränar på att dela upp talet 10 på olika sätt och hitta talets talfamiljer. Detta blir också veckans läxa, som finns som kopieringsunderlag i Eldorados lärarhandledning. Vi tränar praktiskt med plockisar. Vi lär oss 10-kompissången och 10-kompisramsan. På lärplattan jobbar barnen på Skolplus med ”10-kamrater” och ”Kasta pil 10”. Vi tittar på ”Livet i mattelandet” om ”10-kompisar”.

Vi övar på begreppen ”jämna tal” och ”udda tal”, vilket också blir veckans läxa. Vi tittar på ”Livet i mattelandet” om ”Jämna tal” och ”Udda tal”. I Skolplus övar barnen med övningen ”Udda och jämna tal”

Barnen får tillfälle att jobba klart med ofärdiga arbetsblad. När man är klar med allt ”gammalt” får man ett nytt arbetshäfte med blandade matteuppgifter i talområdet 0-20.

V. 45

Vi tränar på att dela upp talet 9 på olika sätt och hitta talets talfamiljer. Detta blir också veckans läxa, som finns som kopieringsunderlag i Eldorados lärarhandledning. Vi tränar praktiskt med plockisar.  På lärplattan jobbar barnen på Skolplus med ”9-kamrater”, ”Kasta pil 9” och ”Med okänd 0-10”.  Vi tränar även begreppen ”hälften” och ”dubbelt”, praktiskt med plockisar och med arbetsblad. På Skolplus tränar eleverna med övningen ”Dubblor upp till 5+5”. Vi tittar på ”Livet i mattelandet” om ”Hälften och dubbelt”.

V.44  HÖSTLOV

V.43

Vi tränar på att dela upp talet 8 och hitta talets talfamiljer. Detta blir också veckans läxa, som finns som kopieringsunderlag i Eldorados lärarhandledning. Vi tränar praktiskt med plockisar.  På lärplattan jobbar barnen på Skolplus med ”8-kamrater”, ”Kasta pil 8” och ”Med okänd 0-10”.  Eftersom vi har Nallekalas hela fredagen och barnen får ha med sig gosedjur, så har vi naturligtvis nallematte. Vi skapar problemlösningsuppgifter med barnens egna nallar och barnen får göra varsin egen problemlösningsuppgift. Framgångsnycklarna eleverna får är; 1. Skriv en mattesaga med + eller -. 2. Rita en tydlig bild. 3. Skriv på mattespråket.

V.42

Vi tränar på att dela upp talet 7 och hitta talets talfamiljer. Detta blir också veckans läxa, som finns som kopieringsunderlag i Eldorados lärarhandledning. Vi tränar praktiskt med plockisar. På lärplattan jobbar barnen på Skolplus med ”7-kamrater”, ”Kasta pil 7” och ”Med okänd 0-10”.

V.41

Vi tränar vidare på att dela upp tal och hitta talets talfamiljer. Denna vecka delar vi upp talet 6.  Just detta blir också veckans läxa. Den finns i Eldorados lärarhandledning. Alla barn får 6 plockisar framför sig och vi undersöker hur man kan dela upp talen 6. Efter tränar barnen på sina lärplattor på Skolplus med övningarna ”6-kamrater”, ”Kasta pil 6” och ”Med okänd 0-10”.  Vi övar gemensam problemlösning utifrån kopieringsunderlag från lärarhandledningen i Eldorado. Vi tittar/lyssnar/dansar till när ”Världens orkester” sjunger och dansar om ”Riktningar” på SLI GR och tränar då vänster, höger, framåt, bakåt med hela kroppen. Vi tillverkar en tallinje tillsammans. Alla elever får rita och måla en konstnärlig fin siffra på ett A5-papper. (De får tilldelad varsin siffra). Alla dessa ska sen upp på väggen. När man är klar går man in på Skolplus och gör övningen ”Kasta pil” och väljer talkamraten 6.

V. 40

I matten denna vecka jobbar vi med likheter och olikheter. Vi jämför antal på båda sidor om likhetstecknet. Vi tränar på mattebegreppen ”fler än”- ”färre än”, ”lika många” – ”olika många”, ”större än” – ”mindre än”. Barnen har fått lära sig symbolerna för lika och olika. Veckans matteläxa handlar just om detta och som vanligt har barnen fått träna på precis det som läxan handlar om, idag i skolan. Att lära sig likhetstecknets betydelse är mycket viktigt, eftersom det hjälper barnen oerhört mycket vid uppgifter med obekanta tal. Ex:  5+_ = 7. I stället för understrecket kan det ju stå ett x, det är så vi ofta benämner ett obekant tal. Men vi börjar med ett understreck. Det som alltså barnen har stor nytta av att tidigt lära sig, är att man ska se på likhetstecknet som en symbol som berättar att det ska vara lika mycket på båda sidor om tecknet. I exemplet är det inte lika mycket på båda sidor, det är 5 på ena sidan, och 7 på andra. För att likheten ska stämma, så måste vi lägga till 2 på vänstersidan. ”Stämmer det nu?”, kan du fråga ditt barn. Eller ”är det nu lika mycket på båda sidor om likhetstecknet?” Eller som i läxan, då man på de flesta uppgifter ska sätta ut likahetstecknet, eller olikatecknet, kan du fråga ”är det lika mycket eller olika mycket på båda sidor?”. Vi tittar på min instruktionsfilm och på ”Livet i mattelandet” om ”likheter och olikheter”.   Vi övar praktiskt med plockisar. Vi går in på ”Elevspel” och jobbar med öppna utsagor i talområdet 1-10 i träningen ”AG1 Lilla plus och minus 1-10”. På Skolplus jobbar vi med öppna utsagor i ”Med okänd 0-10”. Vi tittar på ”Livet i mattelandet” om ”Större än och mindre än”.

V.39

Denna vecka är en kortvecka eftersom det är studiedagar torsdag och fredag. Vi tränar vidare med arbetsblad med olika uppgifter inom taluppfattning. Vi tränar på ordningstalen på Skolplus med övningen ”Ordningstal 1-10”.

V.38

Vi jobbar vidare med taluppfattning i området 1-10. Vi jobbar mycket på lärplattorna denna vecka och då på ”Skolplus”. Vi går in på ”Raketen” och jobbar med övningarna ”Talens grannar 0-20”, ”Talens ordning 0-20” och ”Räkna pengar 0-20”. Vi går in på ”Elevspel och jobbar med ”Räkna pengar”, ”Antal prickar” och AG1.

V. 37

Vi tränar på att dela upp talet 5 och hitta talets talfamiljer. Vi tränar praktiskt med 5 plockisar framför oss. Om man delar upp dem i båda händer och gömmer vad man har i ena handen för kompisen, så får kompisen räkna ut vad som gömmer sig där. Barnen får träningspapper med uppgifter på att dela upp talet 5. De som behöver har plockisar framför sig. Vi övar på talföljder och talens grannar. Vi jobbar på ”Skolplus” med övningen ”Kasta pil – talkamrater” och väljer att träna på talkamraten 5. Sen går vi in i ”Raketen” i Skolplus och jobbar med övningen ”5-kamrater”. Vi tittar på avsnittet om 5-kompisar i ”Livet i mattelandet”.

V. 34-36

Vi inleder vår matteresa i år 1 med att noggrannt gå igenom talen 1-10. Vi tränar på att forma siffrorna och att titta på hur de kan gestaltas på olika sätt som tex i en kortlek, på en tärning, med talsteck, med fingrarna, med mynt mm. Vi tittar på varje tals placering på tallinjen och ser efter vilka talets grannar på tallinjen är. Vi tittar på ”Livet i mattelandet” om att ”Sortera”.