Hur skapar vi en utforskande, nyfiken och lustfylld lärmiljö i klassrummet? Detta talar den tidigare läraren och skolledaren James Nottingham från Storbritannien om.  Vi får också konkreta tips på hur man som lärare kan utveckla elevernas förmåga att formulera självständiga ståndpunkter och reflektera över sitt lärande. Läs boken ”Utmanande undervisning”  eller se ett

kortare klipp;

eller längre klipp;

  • ”Den lärande gropen”, eller ”the learning pit”, är ett uttryck och ett sätt att beskriva vägen till lärande. Detta att hamna i den lärande gropen innebär att man befinner sig i svårigheter, i en utmaning. Dessa svårigheter är inte farliga. De är så lärandet ser ut. Det är inte lätt att lära sig. Det är knepigt. Och just detta kan vara en utmaning. Man måste tänka, man måste pröva igen, man måste sätta tänderna i det som känns svårt. Det finns inga genvägar. Men man ska inte vara ensam där. Man ska ha en lärare, coach, en följeslagare, någon som kan mer och lite bättre, så att man har något att följa och lära av. Genom att närvara lär sig den lärande att hantera svårigheterna och får uppleva lättnaden och glädjen av att återigen begripa, förstå och lyckas. I videon ”The Learning Challenge” berättar han om de fyra olika delarna som The learning pit består av. Först behöver eleverna få ett (1) nyckelbegrepp introducerat för sig, utifrån vilket det även ska kunna gå att skapa en (2) konflikt. Exempelvis förklarar han i klippet att om man frågar vad huvudstaden i Frankrike är skapar svaret ingen konflikt. Om man däremot frågar vad en huvudstad är, behöver eleverna såväl individuellt som tillsammans med andra (3) skapa sig en förståelse som de nödvändigtvis inte hade sedan tidigare. Detta kräver i sin tur att eleven behöver använda sitt tänkande i större grad och ifrågasätta sig själv och andra för att hitta svaret. Där har vi konflikten! Svaret är följaktligen inte givet och något som ”serveras” till dem. Enligt Nottingham är det just denna ANSTRÄNGNING som gör att man når ”Eureka”, eller ”Jag har funnit det”, och en djupare förståelse för begrepp. Den avslutande delen i inlärningsgropen inbegriper de metakognitiva frågorna som syftar till att få eleven att tänka till kring förförståelse, strategier och tillvägagångssätt under arbetets gång, för att på så sätt synliggöra lärandet. Se videon här;